Bygninger blev præmieret / by Jakob Knudsen

"...Statoils nye administrationsbygning blev også præmieret for blandt andet udnyttelsen af teknikhuse på taget af bygningens 100 meter lange facade, der både giver en vis højde og en god helhed, lød vurderingen..."

Kommunen uddeler sin bygningspræmieringspris i hvert lige kalenderår af bygninger mv., der er opført inden for de senest forløbne to kalenderår.

Prisen bliver uddelt på Arkitekturens Dag, 1. oktober, og kan kun gå til byggerier mv. i Kalundborg Kommune.

Prisen bliver givet for:
Gode og smukke bygninger i Kalundborg Kommune
Arkitektonisk smukt udførte og veltilpassede om- eller tilbygninger af eksisterende bygninger i Kalundborg Kommune
Andre velvedligeholdte bygninger, om- eller tilbygninger eller anlæg i Kalundborg Kommune, som bidrager til kommunens forskønnelse

se tildeles bygninger her