Guldbergsgade 4-6
       
     
guldberg_04.jpg
       
     
guldberg_07.jpg
       
     
guldberg_08.jpg
       
     
guldberg_15.jpg
       
     
guldberg_16.jpg
       
     
guldberg_17.jpg
       
     
guldberg_11.jpg
       
     
guldberg_01.jpg
       
     
guldberg_12.jpg
       
     
guldberg_13.jpg
       
     
Guldbergsgade 4-6
       
     
Guldbergsgade 4-6

København N, Danmark / 2001 - 2002

Bygherre Fællesadministrationen 3B a.m.b.a.

Opførelsesår 2001-2002. 1. præmie i konkurrence i 1994

Ingeniør Dominia A/S

Hovedentreprenør Pihl A/S

Projektet er udarbejdet i forlængelse af 1. præmie projektet til konkurrencen "Udfyldningsbyggeri i byfornyelsen" fra 1994.  Konkurrencen ønskede et etagebyggeri, som kunne indpasses på forskellige grunde i København. Løsningsforslagets idé var et etagehus sammensat af to grundelementer: Et tungt bygningselement og en let stålskærm som indbyrdes kunne kombineres på forskellige måder.

Det tunge element kunne rumme de primære boligfunktioner og såvel i dybde som i bredde tilpasses forskellige grunde. Det lette bygningselement skulle danne grænse, flade, hul og profil, d.v.s. være et forfinet tilpasningselement og herunder oversætte de eksisterende nabobygningers proportioner og profileringer til nybygningen.

I sammenstillingen mellem de tunge bygningskroppe og det lette skærmelement dannedes en variation af klimatiske opholdszoner, så som altaner og "solrum".

Målsætningen kan udtrykkes kort:

• de tunge bygningsdele er udtryk for det rationelle

• de lette udtrykker poesien

• sammenstillingen af det tunge og lette udtrykker dynamikken

guldberg_04.jpg
       
     
guldberg_07.jpg
       
     
guldberg_08.jpg
       
     
guldberg_15.jpg
       
     
guldberg_16.jpg
       
     
guldberg_17.jpg
       
     
guldberg_11.jpg
       
     
guldberg_01.jpg
       
     
guldberg_12.jpg
       
     
guldberg_13.jpg