Frederiksholms Karré 6
       
     
0005.JPG
       
     
0001.jpg
       
     
0027.JPG
       
     
0019.JPG
       
     
0010.JPG
       
     
Frederiksholms Karré 6
       
     
Frederiksholms Karré 6

Sigvald Olsens Gade 2-6 / Louis Pios Gade 5-11 / København SV, Danmark

Bygherre AKB

Opførelsesår 1923

Renovering 1998 - 1999, 2004 - 2006

Ingeniøre E. K. Jørgensen A/S, Dominia A/S

Forretningsfører Byfornyelse København

Hovedentreprenør E. Kornerup A/S, E. K. Viktoria A/S

Projektet er en del af et større demonstrations- og udviklingsprojekt med støtte fra Boligministeriets forsøgspulje, Projekt Renovering. Sagen består altså af to dele: En byfornyelsessag og et teoretisk udviklingsarbejde.

Projektets formål var at udvikle en ny type rationel let byfornyelse, demonstreret gennem fem delprojekter: Sagsstyring, baderum, kviste, karnap og gårdinventar. Ingvartsen var ansvarlig for de to sidste delprojekter.

I mange renoveringsprojekter arbejdes der både med gårdinventar og tilbygninger. Vores indledende analyser viste, at der ofte er stor uoverensstemmelse mellem det formsprog man har valgt til hhv. tilbygninger og gårdinventar. Projektet udføres i forskellige entrepriser, af forskellige arkitekter og på adskilte tidspunkter. Vi ønskede at skabe en sammenhæng.

Karnapperne er udformet ud fra en ide om en nemmere adgang til lejlighederne i stueetagen af hensyn til ældre og let handicappede beboere. Tanken er, at en lettere gangbesværet beboer kan anvises en lejlighed i stueetagen frem for at tvinges ind i et helt andet byggeri.

Samtidig er karnapperne udformet så der er opholdsmuligheder både udendørs og indendørs. En lidt speciel detalje er skærmen med de vandrette træ-lameller og altankassen for neden. Den kan for det første give skygge, men er samtidigt et plantegitter. Hele skærmen kører på en skinne og kan derfor placeres efter behov.

Selve gårdprojektet blev pga. En omfattende forurening forsinket.

Man kan downloade rapporten om projektet "Rationel, let byfornyelse" på http://docplayer.dk/11681623-Rationel-let-byfornyelse.html , hvis man vil vide mere.

0005.JPG
       
     
0001.jpg
       
     
0027.JPG
       
     
0019.JPG
       
     
0010.JPG