Ingvartsen Arkitekter

Firmaet har udført en lang række arkitektopgaver bredt inden for design, bygning, planlægning og bygherrerådgivning, emnemæssigt fordelt over flere typer nybyggeri, renoveringer og indretningsopgaver.

Vi har mange fast kunder og lægger stor vægt på en løbende, tæt og god kontakt med bygherren.

Firmaet ledes og ejes af arkitekt maa Jakob Knudsen. 


Medarbejdere

IA består i øjeblikket af 5 arkitekter, 1 ingeniør, 1 administrativ-medarbejder, 1-2 arkitektstuderende og 1 bogholder, samt et veludviklet freelance netværk.

Kvalitetssikring

Firmaets har i en årrække arbejdet efter et internt kvalitetssikringssystem, der bygger på en projekteringsmetode, der integrerer kvalitetssikring. Der udføres risikovurderinger af bygningsdele svarende til de metoder der anvendes af Byggeskadefonden. Der udføres projektgranskning løbende gennem alle byggesagens faser og for hver rådgivningsopgave udarbejdes en detaljeret kvalitetssikringsplan.

Miljøledelsessystem

Tegnestuen har som målsætning at udarbejde projektmateriale, hvori miljørigtig projektering er integreret. Såfremt bygherren har særlige miljøkrav kan disse implementeres i en detaljeret og veldokumenteret miljørigtig projektering. Ved løsning af projekteringsopgaver lægges der vægt på miljøvenlige materialer, ressourcebesparende konstruktioner, energi- og vandforbrug i den daglige drift, indeklima og arbejdsforhold for driftspersonalets