Statoil Refinery Denmark - Administrationbygning
       
     
DJI_0129.jpg
       
     
KAL-MC-8.jpg
       
     
KAL-MC-45.jpg
       
     
IMG_3283.jpg
       
     
DSC04539.jpg
       
     
KAL-MC-105.jpg
       
     
DSC04609.jpg
       
     
KAL-MC-123.jpg
       
     
KAL-MC-128.jpg
       
     
DSC04605.JPG
       
     
DSC04606.jpg
       
     
KAL-MC-68.jpg
       
     
KAL-MC-5.jpg
       
     
IMG_3231.jpg
       
     
IMG_7468.JPG
       
     
Statoil Refinery Denmark - Administrationbygning
       
     
Statoil Refinery Denmark - Administrationbygning

Bygningen er ca. 100 meter lang og udført som et modulbyggeri i to etager, bestående af godt 40 rumstore moduler i hver etage.

Vinduesarealerne er designet og placeret, så man fra de i alt ca. 4.500 m2 kontor-, undervisnings- og kantinearealer får et såvel varieret som funktionelt dagslysindtag. Fra alle lokaler er der sørget for, at udsigten til de smukke omgivelser er blevet en naturlig og integreret del af arbejdspladsens indretning.

På 1. sal er der foretaget en udsparing i bygningskroppen, så det her er muligt at trække luft på en sydvendt tagterrasse. Ligeledes er der dannet et overdækket uderum for kantinen mod vest, under bygningens udkragede 1. sal.

Statoils eksisterende administration var før spredt ud i en samling bygninger og pavilloner, der var i en utidssvarende forfatning, såvel indretningsmæssigt som byggeteknisk.

Da bygningerne tillige ikke opfyldte nye, skærpede krav i forhold til sikkerhedsafstande mod raffinaderiets tankanlæg, blev det besluttet, at de administrative funktioner skulle samles i en helt ny bygning på de kuperede landbrugsarealer øst for produktionsanlægget.

Den nye bygning er placeret, så den retningsmæssigt underordner sig raffinaderiets ortogonale nord-syd/øst-vest struktur. Ankomstvejen til den nye bygning ligger i direkte forlængelse af en stor øst-vestgående fordelingsvej i raffinaderiets produktionsanlæg.

Man ankommer langs bygningens sydfacade og modtages af et nyt anlæg, hvor parkeringsarealerne er lagt ud som terrasser, tilpasset det eksisterede terræn.

Selve bygningskroppen er udformet som en præcis stang, der som et vaterpas fremhæver de omkringliggende bløde morænebakker.

DJI_0129.jpg
       
     
KAL-MC-8.jpg
       
     
KAL-MC-45.jpg
       
     
IMG_3283.jpg
       
     
DSC04539.jpg
       
     
KAL-MC-105.jpg
       
     
DSC04609.jpg
       
     
KAL-MC-123.jpg
       
     
KAL-MC-128.jpg
       
     
DSC04605.JPG
       
     
DSC04606.jpg
       
     
KAL-MC-68.jpg
       
     
KAL-MC-5.jpg
       
     
IMG_3231.jpg
       
     
IMG_7468.JPG